ERP Sistem Entegrasyonu

Softeal Technology olarak, sistemlerimizin en verimli şekilde kullanılabilmesi için, ERP sistemleri ile entegrasyona önem veriyoruz. Çözümlerimizde ana önceliğimiz, sistemler arasında kullanılabilir ve önemli verilerin alışverişinin sağlanması ve müşterilerimiz için optimum çözümün sağlanmasıdır.

Bu anlamda, filo yönetim projelerimizde öncelikle bu yönde araştırmalar ve gerekli geliştirmeler yapılmaktadır. Müşteri ERP sistemleri ile yaptığımız entegrasyon çalışmalarımız sırasıyla üç fazdan oluşmaktadır:

Konum ve Mesaj Entegrasyonu: Kurumsal firmalarda kullanıcıların büyük çoğunluğu ekranlarında ERP yazılımını kullanmaktadır. Kullanıcının, değişik amaçlar için çalışan uygulamaları aynı anda kullanabilmesi için sürekli uygulama ekranları arasında geçiş yapması gerekmekte, bu da işlerini büyük ölçüde zorlaştırmaktadır. Ek olarak, lojistik firmalarında çok sayıda kullanıcı araç takip işlevlerinden sadece konum, mesaj görme ve mesaj gönderme işlemlerini kullanmaktadır.

Bu nedenle, entegrasyon projelerimizin ilk fazında sistemler arasında konum ve mesaj entegrasyonunu gerçekleştirmekteyiz. Bu entegrasyon sayesinde, araçlardan gelen konum, olay (hız aşımı vb.), bölge kaydı gibi bilgiler, ek olarak sürücülerden gelen mesajlar ERP sistemine aktarılmakta, bu sayede kullanıcılar tek bir ekranlarında bu bilgileri görebilmektedirler. Ek olarak, mesaj gönderme yetkisi olan kullanıcılar, kendi ERP yazılımı ekranlarından bu işlemi gerçekleştirebilmektedir.

İşemri Entegrasyonu: Filo yönetiminin önemli etkenlerinden Gelişmiş İşemri Yönetimi uygulamasının entegrasyonunu ikinci faz olarak uygulamaktayız. Sürücülere gönderilen işemirlerinin veri kaynağı (lokasyonlar, adresler, bağlantı bilgileri, yük tanımları vb.) ERP sistemleridir. Bu nedenle, ERP yazılımlarından araçlara işemirlerinin gönderimi projelerimizde büyük önem taşımaktadır. Ek olarak, gönderilen işemirleri için sürücülerden gelen veriler, kendi sistemimizle aynı anda ERP sistemine aktarılmaktadır. Bu veriler otomatik olarak işlenerek, yüklerin son durumları sürekli güncellenmekte, bu otomasyon sayesinde firmalar müşterilerine anlık ve doğru yük takibi hizmeti sağlayarak, pazarda kendileri ile rakipleri arasında önemli bir fark yaratmaktadırlar.

Operasyonel Verilerin Entegrasyonu: Son faz olarak, uygulanan çözümü optimum seviyeye getirmek için sistemler arasında operasyonel bilgilerin alışverişi ve işlenmesi için çalışmalar yapmaktayız. Bu entegrasyonda, bir sistem tarafından gönderilen veriler, diğer sistem tarafından işlenerek kullanılmakta, kullanıcıların işlerini kolaylaştıracak formata dönüştürülmektedir.

Softeal sisteminden, ERP sistemine aktarılan operasyonel verilerden ilki, araçlardan canbus entegrasyonu ile alınan verileri kapsamaktadır. Maliyet açısından önemli olan odometre ve yakıt tüketimi ile ilgili bilgiler, ERP sistemleri tarafından işlenmekte, çeşitli maliyet analizlerinde kullanılmaktadır. Ek olarak, belirli bir periyod için sürücünün doğru araç kullanımına ait canbus bilgileri (hız aşımı, devir aşımı adedi vb.), ERP sistemleri tarafından performans analizlerinde kullanılabilmektedir.

ERP sistemlerine aktarılan diğer operasyonel veriler, Sürüş Saatleri uygulamasından elde edilen verilerdir. Bu bilgiler, sürücülerin sürüş ve dinlenme açısından son durumlarını ve tarihçelerini kapsamaktadır. Bu bilgileri kullanarak ERP sistemleri tarafından rota optimizasyonu yapılmakta, gidilmesi gereken lokasyonlara en uygun durumdaki sürücüler belirlenmektedir. Ek olarak, yasal dinlenme süreleri sona eren sürücüler kolayca belirlendiği için, maksimum verimlilik sağlanmakta ve firmaların karlılığı artmaktadır.

ERP sistemlerinden de, Softeal sistemi kullanıcılarının işlemlerini kolaylaştıracak veriler alınmaktadır. Örneğin, herhangi bir araç seçildiğinde, araca ait operasyonel verilerin görülmesi (müşteri adı, yük bilgileri vs.) sağlanabilmektedir. Gelen bilgilere göre, araçların harita üzerindeki görüntülendiği ikonlar dinamik olarak değiştirilebilmekte ya da herhangi bir anda kullanıcı tarafından harita üzerindeki araçlar operasyon türüne göre (ithalat ya da ihracatta olanlar vb.) filitre edilerek gösterilebilmektedir.