• Gantt şeması ve senaryo bilgilerini değişik formatlarda kaydetme desteği. (Softeal FCS dosyası, HTML dökümanı, resim dosyası)
 • Gantt şeması üzerine şekiller (işaretleme nesneleri, resim ve metin kutuları, geometrik şekiller) ekleyebilme. (Bu özellik, çizelgeyi veritabanına kayıt ederken ya da çizelge dosyasını diğer kullanıcılara gönderirken darboğazlar gibi kritik ve önemli noktaları belirtmeniz açısından fayda sağlamaktadır)
 • Dış entegrasyon sisteminden çizelgeleme ile ilgili verileri yükleme ve oluşan çizelge bilgilerini geri aktarma desteği.
 • Görsel ve liste olarak hazırlanmış etkili raporlar. (Çalışma istatistikleri, iş istasyonu kapasite kullanımları, bekletme zamanları, malzeme ihtiyaç planı ..)

Çizelgeleme Özellikleri:

 • Operasyonlara alternatif süreç yöntemleri atama desteği. Her bir süreç yöntemine değişik operasyon süreleri verilebilir ve değişik iş istasyonları ya da iş merkezleri atanabilir. Çizelgeleme sırasında, her süreç yöntemi için çizelgeleme yapılarak, verilen seçim kriterine göre en optimum yöntem seçilecektir.
 • Aynı anda çeşitli senaryolar ile çalışabilme ve whatif analizi yapabilme desteği. Senaryo kıyaslama formu ile, senaryolarda üretilen çizelgeler arasındaki farklar, tek bir ekranda görülebilir.
 • Hızlı ve güçlü çizelgeleme yapısı sayesinde, büyük hacimli problemlerde bile kısa zamanda çizelgeleme işlemi yapabilmektedir. Bu sayede, bu tür yapılarda dahi, kolay ve hızlı whatif analizi olanağı sağlanmaktadır.
 • Sistemde standart olarak sunulan çizelgeleme algoritmaları yanında, işletmeye özel algoritmalar geliştirilmekte ve uygulanmaktadır.
 • Güçlü Gantt şeması ile, çizelgeyi kolay inceleme olanağı. (iş istasyonu, müşteri siparişi ve atölye siparişi bazlı gösterim, sipariş ve operasyon bazlı renklendirme, sadece seçilen siparişi ya da geciken siparişleri renkli olarak gösterim ..)
 • Çizelgeleme sırasında adımlama olanağı ile, operasyonları tekli şekilde çizelgeleyerek, üretilen çizelge bilgisini daha kolay irdeleme olanağı.
 • Büyük lot miktarlı operasyonları bölerek değişik iş istasyonlarına dağıtabilme, daha önce yapılan bölünmeleri iptal edebilme desteği.
 • Gantt şeması üzerinde operasyon taşınabilme olanağı. Yapılan iş istasyonu ve zaman değişimlerine göre çizelgeyi güncelleyebilme özelliği.
 • Seçilen kritere uyan operasyonları belirli iş istasyonları ve zamana sabitleyerek, yapılan çizelgeyi güncelleyebilme özelliği.
 • Sadece seçilen müşteri siparişini çizelgeleyebilme desteği. Ek olarak, ayrı siparişlerin operasyonları arasında öncül ardıl ilişkisi kurabilme ya da siparişi bir bütün olarak çizelgeleyebilme (siparişin çizelgelenmesi sırasında, araya diğer siparişlerin operasyonlarının kabul edilmemesi) olanağı.
 • Ürün özelliklerine göre, iş istasyonlarına tanımlanan parça değişim ayar süre matrisi bilgilerini baz alarak, çizelge sırasında dinamik olarak ayar süresi hesaplama özelliği. (Örneğin, iş istasyonunda önceki parça ile, geçerli parça arasındaki renk farkından dolayı temizlik vb. yapılması gereken ayar süresi)
 • Yapılan çizelgeleme sonucunda, belirli operasyonları üretime gönderme ya da yapılan gönderimi iptal etme özelliği. Operatörlerin kullandıkları gerçekleşen verisi toplama ekranlarında, sadece üretime gönderilen operasyonlar görüntülenmektedir.

Softeal Finite Capacity Scheduler yazılımının tüm özellikleri hakkında bilgi almak veya sunum talebinde bulunmak için lütfen bizimle bağlantıya geçiniz!