*  Operasyonel Verilerin Entegrasyonu: Son faz olarak, uygulanan çözümü optimum seviyeye getirmek için sistemler arasında operasyonel bilgilerin alışverişi ve işlenmesi için çalışmalar yapmaktayız. Bu entegrasyonda, bir sistem tarafından gönderilen veriler, diğer sistem tarafından işlenerek kullanılmakta, kullanıcıların işlerini kolaylaştıracak formata dönüştürülmektedir.

Softeal sisteminden, ERP sistemine aktarılan operasyonel verilerden ilki, araçlardan canbus entegrasyonu ile alınan verileri kapsamaktadır. Maliyet açısından önemli olan odometre ve yakıt tüketimi ile ilgili bilgiler, ERP sistemleri tarafından işlenmekte, çeşitli maliyet analizlerinde kullanılmaktadır. Ek olarak, belirli bir periyod için sürücünün doğru araç kullanımına ait canbus bilgileri (hız aşımı, devir aşımı adedi vb.), ERP sistemleri tarafından performans analizlerinde kullanılabilmektedir.

ERP sistemlerine aktarılan diğer operasyonel veriler, Sürüş Saatleri uygulamasından elde edilen verilerdir. Bu bilgiler, sürücülerin sürüş ve dinlenme açısından son durumlarını ve tarihçelerini kapsamaktadır. Bu bilgileri kullanarak ERP sistemleri tarafından rota optimizasyonu yapılmakta, gidilmesi gereken lokasyonlara en uygun durumdaki sürücüler belirlenmektedir. Ek olarak, yasal dinlenme süreleri sona eren sürücüler kolayca belirlendiği için, maksimum verimlilik sağlanmakta ve firmaların karlılığı artmaktadır.

ERP sistemlerinden de, Softeal sistemi kullanıcılarının işlemlerini kolaylaştıracak veriler alınmaktadır. Örneğin, herhangi bir araç seçildiğinde, araca ait operasyonel verilerin görülmesi (müşteri adı, yük bilgileri vs.) sağlanabilmektedir. Gelen bilgilere göre, araçların harita üzerindeki görüntülendiği ikonlar dinamik olarak değiştirilebilmekte ya da herhangi bir anda kullanıcı tarafından harita üzerindeki araçlar operasyon türüne göre (ithalat ya da ihracatta olanlar vb.) filitre edilerek gösterilebilmektedir.